Công trình

Công trình

TILAwindow - Sản phẩm cửa cao cấp

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1
29/03/2023
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1
Xứng đáng là nhà thầu địa phương Cần Thơ, Chất lượng Quốc Tế - Tilawindow Cần thơ hãnh diện được là nhà cung cấp 100% Sản phẩm cửa cho dự án này.
Trường quốc tế SINGAPORE
29/03/2023
Trường quốc tế SINGAPORE
Xứng đáng là nhà thầu địa phương Cần Thơ, Chất lượng Quốc Tế - Tilawindow Cần thơ hãnh diện được là nhà cung cấp 100% Sản phẩm cửa cho dự án này.
Trường mầm non quốc tế ASTON CẦN THƠ
29/03/2023
Trường mầm non quốc tế ASTON CẦN THƠ
Xứng đáng là nhà thầu địa phương Cần Thơ, Chất lượng Quốc Tế - Tilawindow Cần thơ hãnh diện được là nhà cung cấp 100% Sản phẩm cửa cho dự án này.
Kiểm toán nhà nước KV IV TIỀN GIANG
29/03/2023
Kiểm toán nhà nước KV IV TIỀN GIANG
Xứng đáng là nhà thầu địa phương Cần Thơ, Chất lượng Quốc Tế - Tilawindow Cần thơ hãnh diện được là nhà cung cấp 100% Sản phẩm cửa cho dự án này.
Ngân hàng VIETTINBANK SÓC TRĂNG
29/03/2023
Ngân hàng VIETTINBANK SÓC TRĂNG
Xứng đáng là nhà thầu địa phương Cần Thơ, Chất lượng Quốc Tế - Tilawindow Cần thơ hãnh diện được là nhà cung cấp 100% Sản phẩm cửa cho dự án này.
Chi cục thuế Tân Hiệp
29/03/2023
Chi cục thuế Tân Hiệp
Xứng đáng là nhà thầu địa phương Cần Thơ, Chất lượng Quốc Tế - Tilawindow Cần thơ hãnh diện được là nhà cung cấp 100% Sản phẩm cửa cho dự án này.